Let op: i.v.m bouwvakantie zijn wij gesloten tussen 27-7 en 25-8

Biomassa-energie voordelen en nadelen


Biomassa is in de loop der jaren een populaire alternatieve energiebron geworden. In feite heeft biomassa veel potentieel om een betrouwbare bron van hernieuwbare energie te zijn voor onze samenleving.

Net als elke andere energiebron heeft het echter zowel zijn voor- als nadelen.

We gaan enkele belangrijke voor- en nadelen van biomassa-energie bekijken, en wat we in de toekomst van biomassa kunnen verwachten.

Wat is biomassa-energie?

Biomassa is organische stof die afkomstig is van planten en dieren. Organisch afval zoals hout, gewasafval, dierlijk afval, voedselafval, tuinafval en houtafval kunnen allemaal worden gebruikt als bronnen van biomassa-energie.

Biomassa kan op twee manieren als energiebron worden gebruikt:

  • Organische materialen direct verbranden om warmte te creëren
  • Biomassa omzetten in vloeibare biobrandstof die vervolgens kan worden verbrand voor energie

Vloeibare biobrandstoffen, zoals biodiesel en biogas, worden meestal gebruikt als brandstofbron om aan de transportbehoeften te voldoen.

Wanneer biomassa direct wordt verbrand, wordt het gebruikt om stoom op te wekken, die een turbine laat draaien om elektriciteit op te wekken. In dit artikel zullen we ons vooral richten op biomassa-energie die elektriciteit opwekt, niet op biobrandstoffen.

 

Voordelen van biomassa-energie

Hernieuwbaar

Biomassa-energie is een hernieuwbare vorm van energie. Doordat we biomassamaterialen gebruiken, neemt de aanvoer van organisch materiaal af. Biomassa kan echter snel worden geregenereerd.

Het feit dat de biomassa-toevoer binnen een mensenleven kan worden geregenereerd, maakt biomassa hernieuwbaar.

Betrouwbaar

Biomassa is een betrouwbare hulpbron die op elk moment energie kan produceren. Dit is een voordeel ten opzichte van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, die onderbroken zijn.

Als de wind niet waait, wordt er geen windenergie opgewekt door turbines. Dit betekent dat u niet op wind kunt vertrouwen om elektriciteit te produceren wanneer u die nodig heeft. Tenzij de windturbine natuurlijk gepaard gaat met batterijopslag.

Bio-energiecentrales kunnen daarentegen op elk moment worden in- en uitgeschakeld om aan de energievraag te voldoen. Zolang er biomassamateriaal beschikbaar is, kan er elektriciteit worden opgewekt.

Overvloedig

Een van de grootste voordelen van biomassa-energie is dat biomassa in overvloed aanwezig is. Er wordt elke dag een groeiende hoeveelheid organisch materiaal geproduceerd; je vindt biomassa bijna overal op aarde. Dit betekent dat biomassa niet het probleem zal hebben van beperkte beschikbaarheid, zoals fossiele brandstoffen.

Biomassa moet echter op een verantwoorde manier worden beheerd om de overvloedige voorraad goed gevuld te houden. Als we de beschikbare biomassa te veel gebruiken, kunnen we beschikbaarheidsproblemen tegenkomen terwijl we wachten om de voorraad aan te vullen.

Afvalvermindering

Een van de redenen waarom biomassa zo algemeen beschikbaar is, is omdat de planeet veel afval produceert. Veel van het afval dat we maken is biologisch afbreekbaar, net als voedsel en plantenafval. In plaats van er afval van te maken, zouden we er elektriciteit van kunnen maken!

Biomassa-energie neemt afval op dat anders op een stortplaats terecht zou komen en maakt het nuttig. Dit vermindert de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt, wat beter is voor het milieu.

Bovendien zouden we met minder afval minder en kleinere stortplaatsen nodig hebben. Hierdoor komt er meer land vrij dat door gemeenschappen kan worden gebruikt.

CO2-neutraal

De uitstoot van kooldioxide is de motor van klimaatverandering. Biomassa wordt beschouwd als een koolstofneutrale energiebron omdat het past in de natuurlijke koolstofcyclus, wat traditionele fossiele brandstoffen niet doen.

Er is kooldioxide dat vrijkomt in de atmosfeer wanneer biomassa-energie wordt geproduceerd. Maar dit is dezelfde hoeveelheid kooldioxide die de planten tijdens hun levenscyclus hebben opgenomen. Dus wanneer biomassa wordt verbrand, komt er geen ‘nieuwe’ CO2-uitstoot in de atmosfeer.

Wanneer nieuwe planten groeien, nemen ze koolstofdioxide weer uit de atmosfeer op en gaan ze weer in de cyclus.

 

Nadelen van biomassa-energie

Duur

De productie van biomassa-energie kan een hoog prijskaartje hebben. Ten eerste vereist de bouw van biomassa-energiecentrales een aanzienlijke investering vooraf. Vervolgens moet rekening worden gehouden met de kosten van het oogsten en vervoeren van biomassamaterialen.

Bovendien moet het organische materiaal worden opgeslagen wanneer het bij de plant komt, waarvoor nog meer geld nodig is. Dit alles maakt biomassa duurder dan andere hernieuwbare opties op de markt.

Voor andere hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie, zijn deze reguliere transport- en opslagkosten niet nodig. Als er eenmaal een zonnepark is gebouwd, is het niet nodig om ergens brandstof te vervoeren of zonlicht op te slaan.

Hoewel biomassa duurder is dan andere hernieuwbare energiebronnen, is het nog steeds goedkoper dan fossiele brandstoffen. Het oogsten van biomassa kost veel minder dan het winnen en winnen van fossiele brandstoffen.

Vereist ruimte

Biomassa-energiecentrales hebben nogal wat ruimte nodig, vooral vanwege opslagruimte. Dit beperkt waar biomassa-energiecentrales kunnen worden gebouwd.

Sommige biomassacentrales verbouwen ook hun eigen organisch materiaal. Deze planten hebben mogelijk veel ruimte nodig om gewassen of kleine bossen te kunnen verbouwen. Biomassa-energiecentrales die hun eigen brandstof verbouwen, verbruiken meer land per kilowattuur geproduceerde elektriciteit.

Broeikasgasemissies

Zoals we al zeiden, is biomassa-energie CO2-neutraal. Biomassa geeft echter nog steeds koolstofdioxide af in de atmosfeer. Andere hernieuwbare bronnen zijn koolstofvrij, wat veel beter is bij het aanpakken van klimaatverandering. Hoe minder kooldioxide er vrijkomt, hoe beter.

Koolstof is niet het enige dat vrijkomt in de atmosfeer van biomassa-energie. Bij het verbranden van hout en andere biomassabrandstoffen komen veel andere broeikasgassen vrij, met name stikstofoxiden, koolmonoxide en methaan.

Methaangas levert een belangrijke bijdrage aan luchtvervuiling en klimaatverandering, aangezien het ongeveer 30 keer meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide.

 Milieu-impact

Hoewel biomassa-energie hernieuwbaar is, is het niet de meest milieuvriendelijke hernieuwbare optie die er is.

Vertrouwen op biomassa-energie kan tot verwoestende ontbossing leiden. Omdat biomassacentrales meer materialen nodig hebben, kunnen bossen sneller worden gekapt. Het kan ook monoculturen van gewassen stimuleren, waardoor de biodiversiteit afneemt en de bodem wordt ontdaan van nutriënten, waardoor gebieden gevoeliger worden voor erosie.

Sommige biomassacentrales zijn afhankelijk van algen, die de neiging hebben om grote hoeveelheden fosforhoudende meststoffen te produceren om de hoeveelheden te produceren die nodig zijn voor energieproductie. Overmatig gebruik van meststoffen kan ernstige schade toebrengen aan lokale waterwegen en aan dieren in het wild, met name vogels.

Zelfs het gebruik van planten voor biomassa-energie zou de hoeveelheid gebruikte meststoffen en pesticiden kunnen verhogen en een negatieve invloed kunnen hebben op het omliggende ecosysteem.

Inefficiënt

Op dit moment is biomassa-energie niet zo efficiënt als andere energiebronnen. In veel gevallen kost het meer energie om het organische materiaal te verbranden dan het proces daadwerkelijk oplevert.

Om biomassa efficiënter te maken, zullen nieuwe technologieën moeten komen als we die op grote schaal willen gebruiken.