Subsidie warmtepomp zakelijk

Met de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Kunt u als zakelijke gebruiker uw gebouw verduurzamen. Dit is mogelijk met een zonneboiler of warmtepomp. Voor VVE's geld dat ze naast een subsidie voor een warmte pomp en zonneboiler ook een subsidie kunnen krijgen voor een centrale aansluiting op het warmtenet. Bedrijven kunnen ook tot December 2023 gebruikmaken van een subsidie regeling voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Wat zijn de voorwaarden van deze subsidie?

Voordat uw bedrijf gebruik mag maken van de subsidie regeling moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet een geldig KVK nummer hebben (met uitzondering van particuliere commerciële verhuurder in het geval van een warmtepomp of zonneboiler).
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst afsluit
 • Het apparaat word in Nederland geïnstalleerd
 • Het apparaat word binnen 12 maanden gebruikt na goedkeuring van de subsidie.
 • Bij het vaststellen van de subsidie moet u bewijs aanleveren dat een bouwinstallatiebedrijf het heeft geïnstalleerd. 
 • U heeft de factuur en betaalbewijs nodig van het installatie bedrijf
 • U verkoopt of verwijderd het apparaat niet binnen een jaar nadat de subsidie is vastgesteld.
 • Wanneer u gebruik maakt van de ISDE regeling, kunt u voor de installatie in kwestie geen andere (overheids)subsidies aanvragen. Stapelen van gemeente- overheidssubsidies is alleen mogelijk voor eigenaren van een woning.

Aansluiting op het warmtenet voor Vve's

Wanneer u een vereniging van eigenaren bent van een appartementen complex, dan kunt u uw complex verduurzamen met de ISDE met een centrale aansluiting op het warmtenet.

Subsidie bedrag voor centrale aansluiting op een warmtenet bij een vermogen van:

 • Maximaal 100 kW €2.925
 • Meer dan 100 kW tot en met 400 kW €12.334
 • Meer dan 400 kW €21.906

De voorwaarden zijn als volgt:

 • De installatie mag niet zelf worden gedaan maar door een erkende warmteleverancier.
 • De aansluiting heeft niet plaatsgevonden voor 1 Januari 2021, u moet eerst de subsidie aanvragen voordat u een overeenkomst afsluit.
 • U moet binnen 2 jaar de aansluiting realiseren nadat de subsidieaanvraag is ontvangen.
 • U moet een bewijs aanleveren dat het complex is aangesloten met een overeenkomst met een warmteleverancier.
 • U heeft niet een eerdere subsidie ontvangen voor centrale warmteaansluiting voor het complex.
 • U heeft geen recht op subsidie als u subsidie kunt aanvragen of heeft gekregen binnen de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders.

Kleinschalige windturbine voor zakelijke gebruikers

Wanneer u een rechtspersoon bent kunt u gebruikmaken van de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De subsidie met betrekking tot kleinschalige windturbines kunt u aanvragen vanaf 4 Januari 2021 tot en met 31 December 2023. 

In 2021 is er 40 miljoen beschikbaar gesteld voor subsidie van zonnepanelen en kleinschalige windturbines. De subsidie voor kleinschalige windturbines bedraagt €66,- per m2 rotoroppervlak.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • Alle rechtspersonen komen in aanmerking voor de subsidie voor kleinschalige windturbines. Dit geldt ook voor stichtingen, vof, ,maatschap en cv.
 • De windturbine in kwestie moet een rotoroppervlak hebben van tenminste 50m2 en maximaal 500m2. Het project mag daarentegen wel bestaan uit meerdere turbines maar dan moet iedere individuele turbine ook voldoen aan de voorgenoemde afmetingen.
 • De windturbines word aangesloten op het stroomnet doormiddel van een aansluiting met een maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Bij het aanvragen van de subsidie moet u aantonen dat u ook een omgevingsvergunning voor het project heeft aangevraagd.
 • Bij het vaststellen van de subsidie bent u in bezit van deze omgevingsvergunning.
 • De installatie laat u uitvoeren door een erkend installatie bedrijf. U mag de installatie niet zelf uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u een koopovereenkomst afsluit.
 • De windturbine moet binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen worden.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Warmtepomp zakelijke gebruikers

Als zakelijke gebruiker kunt u ook gebruik maken van de ISDE om uw gebouw of woning te verduurzamen met een warmtepomp. 

Afhankelijk van de warmtepomp die u kiest, kunt u €500,- subsidie ontvangen.

De Voorwaarden zijn als volgt:

 • De warmtepomp is nieuw, en dus niet tweedehands.
 • De warmtepomp word geïnstalleerd in een gebouw/woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor of op 30 Juni 2018.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u een koopovereenkomst afsluit.
 • De installatie laat u uitvoeren door een erkend installatie bedrijf. U mag de installatie niet zelf uitvoeren.
 • De warmtepomp moet binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen worden.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Check vooraf of de warmtepomp voorkomt op de apparatenlijst Warmtepompen! Staat hij erop, dan moet u de meldcode van de warmtepomp vermelden bij aanvraag. Wanneer uw warmtepomp niet op de lijst staat dan moet u de productbeschrijving en technische documentatie meesturen. U riskeert hiermee wel dat uw apparaat mogelijk niet word goedgekeurd omdat hij niet voldoet aan de eisen.

Klik hier om de lijst de bekijken.

Zonneboiler zakelijke gebruikers

 U kunt met de ISDE als zakelijke partij ook in aanmerking komen voor subsidie op uw zonneboiler, om uw pand te verduurzamen.

De Voorwaarden zijn als volgt:

 • U vraagt de subsidie aan voordat u een koopovereenkomst afsluit.
 • De zonneboiler is nieuw, en dus niet tweedehands. Het product bestaat ook uit collectoren en een boilervat.
 • De zonneboiler word geïnstalleerd in een bouwwerk waar voor 30 Juni 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd.
 • De installatie laat u uitvoeren door een erkend installatie bedrijf. U mag de installatie niet zelf uitvoeren.
 • De zonneboilermoet binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen worden.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Check of de zonneboiler op de apparatenlijst staan. Wanneer het apparaat vermeld staat op de lijst dan moet u bij aanvraag de meldcode van het apparaat toevoegen. Staat het apparaat dat u van plan bent om aan te schaffen niet op de lijst? Dan kunt u nog steeds een aanvraag indienen. U moet alleen bij de aanvraag de productbeschrijving en technische documentatie mee sturen. U loopt alleen wel het risico dat uw apparaat niet voldoet aan de eisen en daarom niet in aanmerking komt voor de subsidie.

Klik hier om de apparaten lijst te zien met betrekking tot zonneboilers.

Zonnepanelen zakelijke gebruikers

Wanneer u een rechtspersoon bent en van plan bent zonnepanelen aan te schaffen, dan komt u in aanmerking voor de subsidie regeling (ISDE). U kunt met deze regeling uw woning of pand verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 4 Januari 2021 tot en met 31 December 2023. Voor 2021 is 40 miljoen beschikbaar gesteld voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

De subsidie bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

De Voorwaarden zijn als volgt:

 • Alle rechtspersonen komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt ook voor stichtingen, vof, ,maatschap en cv.
 • De installatie moet worden aangebracht aan of op een gebouw (geen grondinstallaties).
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik ius minimaal 50.000 kWh in het jaar voor de subsidie aanvraag.
 • De subsidie aanvraag is mogelijk voor een vermogen tussen de 15 en 100 kWp.
 • De installatie laat u uitvoeren door een erkend installatie bedrijf. U mag de installatie niet zelf uitvoeren.
 • U vraagt de subsidie aan voordat u een koopovereenkomst afsluit.
 • De zonnepanelen moeten binnen 12 maanden na goedkeuring van de subsidie in gebruik genomen worden.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

 

ISDE Stappenplan

Volgens de rijksdienst voor ondernemend Nederland zijn er 8 stappen te doorlopen wanneer u een subsidie aanvraag doet.

 1. Maak een keuze wat betreft welke maatregeling gaat nemen.
 2. Controleer de apparatenlijst en vermeld de meldcode van uw apparaat bij uw aanvraag. Staat hij er niet tussen? Dan dient u de productbeschrijving en technische documentatie in van het apparaat.
 3. Vraag de subsidie aan. U kunt dit doen via eLoket. Hiervoor heeft u een eHerkenning niveau 1 nodig. Als u deze nog niet heeft kunt u dat hier doen. Vanaf 1 Juli 2021 kunt u uitsluitend met eH2+ of hoger inloggen (houdt rekening met een levering termijn van ongeveer 2 weken). Meer informatie hierover kunt u hier vinden.
 4. Wacht op de beslissing. (Dit duurt ongeveer 8 weken).
 5. Wanneer u goedkeuring heeft kunt u het apparaat kopen.
 6. Laat het apparaat installeren.
 7. Neem het apparaat op tijd in gebruik (binnen 12 maanden en voor warmtenet 24 maanden).
 8. Vraag een vaststelling aan (nodig om de