Wat zijn zonnepanelen? Een gids voor beginners


Zonnepanelen zijn apparaten die elektriciteit opwekken uit zonlicht. Mensen noemen ze ook wel zonnepanelen. De elektriciteit die door hen wordt geproduceerd, staat bekend als zonne-energie of zonne-energie.

Wat is een zonnepaneelsysteem?

Een zonnepaneelsysteem is een zonnepaneel en wordt gecombineerd met andere apparatuur die nodig is om zowel zonne-energie op te wekken als om te zetten in bruikbare elektriciteit. In het geval van een zonnepaneelsysteem voor thuis, worden de zonnepanelen meestal gecombineerd met een netgekoppelde omvormer.

Wat betekent fotovoltaïsch?

Het verwijst naar het ‘fotovoltaïsch effect’, de technische term voor hoe zonnepanelen zonlicht omzetten in elektrische stroom. Een fotovoltaïsch (PV) paneel betekent dus gewoon een zonnepaneel. Evenzo is ‘fotovoltaïsche energie’ slechts een mooie term voor zonne-energie.

Hoe werken zonnepanelen?

Een zonnepaneeleenheid bestaat uit zonnecellen, meestal 60 of 72. Als licht een cel raakt, worden elektronen gescheiden van de siliciumatomen van de cel. De elektronen stromen door de cel en die actie produceert gelijkstroom (DC) elektriciteit. De DC-elektriciteitsoutput wordt vervolgens naar een omvormer gestuurd, die deze omzet in wisselstroom (AC) elektriciteit. Wisselstroom is het soort elektrische stroom dat wordt gebruikt in huizen, kantoren, enz.

Wat gebeurt er nu? Welnu, in het geval van zonne-energiesystemen die in een huis zijn geïnstalleerd, zijn er 3 opties. De elektriciteit kan worden gebruikt om te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van het huis, een batterijopslageenheid op te laden of naar het elektriciteitsnet te worden gestuurd om door iemand anders te worden gebruikt. Voor meer details, hier is een meer diepgaande blik op hoe zonnepanelen in uw huis werken.

Is zonne-energie ‘schone’ energie?

Zonnepanelen in actie zijn volledig groen. Ze produceren geen koolstofemissies of afvalproducten omdat ze zonlicht omzetten in elektriciteit. Dit staat in schril contrast met traditionele fossiele energiecentrales, waar alle elektriciteitsproductie is gebaseerd op het verbranden van kolen, aardgas of aardolie - een proces waarbij klimaatveranderende kooldioxide (CO2) vrijkomt.

Er zijn zorgen geuit over de koolstofuitstoot tijdens de productie van zonnepanelen. Het maken van zonnepanelen is namelijk een energie-intensief proces. Dankzij fabricageverbeteringen en een snellere doorlooptijd is het productieproces van zonnepanelen echter schoner dan ooit.

Antwoorden op 5 veel voorkomende vragen over zonnepanelen

Moet ik mijn dak gebruiken? Kunnen zonnepanelen elders worden geplaatst?

De rooftop ligt voor de hand, maar zonnepanelen kunnen ook op veel andere plekken worden geplaatst. Na het dak is de meest populaire plek om zonnepanelen te plaatsen op de grond in uw achtertuin. Dit worden op de grond gemonteerde zonnepanelen genoemd. Ze hebben hogere installatiekosten, maar het is ook gemakkelijker om ze te optimaliseren voor een hogere output.

 

Andere opties zijn carports en luifels op zonne-energie, maar ook pergola's op zonne-energie, tuinhuisjes op zonne-energie en terrasoverkappingen op zonne-energie. Kortom, op elke plaats met een plat oppervlak kunnen zonnepanelen worden geïnstalleerd!

Hoe groot moet mijn dak zijn?

Het gemiddelde residentiële zonnesysteem in de Nederland vereist in totaal 40 vierkante meter. Dit gaat uit van een systeem van 6 kilowattuur (kW) - de gemiddelde grootte voor thuisinstallaties in 2018 - met 23 zonnepanelen met een typisch vermogen van 265 watt. Natuurlijk zijn er veel variabelen die dit aantal kunnen beïnvloeden. Een meer gedetailleerde uitleg is hier beschikbaar: Hoeveel vierkante meter dakruimte is er nodig voor zonnepanelen? 

Hoe nieuw moet mijn dak zijn?

Uw zonnestelsel gaat tussen de 25 en 30 jaar mee, dus uw dak moet ook zo lang meegaan. Als uw dak binnenkort aan vervanging toe is, is het misschien beter om eerst uw dak te vervangen of op andere plaatsen te kijken om de panelen te plaatsen.

In welke richting moet mijn dak hellen?

Op het noordelijk halfrond beweegt de zon langs de hemel naar het zuiden. Panelen op het zuiden krijgen hierdoor het meeste direct zonlicht en leveren het hoogste rendement. Dat gezegd hebbende, zonnepanelen hoeven niet naar het zuiden gericht te zijn om de moeite waard te zijn. Panelen die naar het oosten of westen zijn gericht, resulteren in een afname van de output met een vijfde of minder. Panelen op het noorden zijn het minst wenselijk, maar kunnen huiseigenaren in veel gevallen nog steeds geld besparen.

Wat is ‘nettometing’ en welke gevolgen heeft dit voor mij?

Wanneer je een zonnestelsel installeert, wekt dit vaak meer energie op dan je nodig hebt. Als uw huis een nettometer heeft, kan uw overtollige energie worden teruggegeven aan uw elektriciteitsbedrijf (‘het net’). Het hulpprogramma crediteert u vervolgens voor de overtollige energie die u heeft teruggegeven. Uw resterende elektriciteitsrekening weerspiegelt het energieverbruik dat door uw elektriciteitsbedrijf wordt gegenereerd, minus de energie die u aan het net hebt toegevoegd. Hierdoor kunt u uw energierekening drastisch verlagen of zelfs volledig elimineren!

Dankzij de nettometing gaat de overtollige energie die u overdag en in de zomer produceert niet verloren. In plaats daarvan wordt de waarde ervan opgeslagen en gebruikt om uw resterende facturen te annuleren.

Zonne-energie: benutten van de energie van de zon

Zonne-energiesystemen maken gebruik van de energie van de zon en maken deze bruikbaar. Het concept erachter is niet nieuw; mensen gebruiken al eeuwenlang zonne-energie. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom: de zon is een onuitputtelijke en krachtige energiebron. In feite is het de meest voorkomende bron van hernieuwbare energie ter wereld. Het benutten ervan lijkt een natuurlijke, eenvoudige en duurzame manier te zijn om elektriciteit op te wekken.

Natuurlijk is het moderne proces om elektriciteit op te wekken uit zonlicht niet zo eenvoudig. We noemen het een ‘technologie’ omdat er veel tijd en onderzoek is gestoken in de ontwikkeling van de moderne zonnestelsels die we nu hebben. Tot voor kort was het zelfs niet duidelijk dat zonne-energie een haalbare manier zou kunnen zijn om elektriciteit op grote schaal te produceren. Twijfels over zonne-energie zijn nu echter weggenomen door snelle en voortdurende verbeteringen in technologie en productie-efficiëntie. Tussen 2010 en 2018 zijn de kosten van zonnepanelen met maar liefst 70% gedaald.

Zonnepanelen zijn nu concurrerend met - of goedkoper dan - traditionele elektriciteitsbronnen.