Waarom zonnepanelen op het zuiden staan?


De oriëntatie van een zonnepaneel is belangrijk om ervoor te zorgen dat het vermogen wordt gemaximaliseerd. Sommige zonnepanelen volgen de zon, terwijl andere, in hun hoek zijn gefixeerd.

De plaatsing en oriëntatie van zonnepanelen is net zo belangrijk als welk type zonnepaneel in een bepaalde situatie wordt toegepast. Een zonnepaneel gebruikt de meeste energie wanneer de zonnestralen loodrecht op het oppervlak komen. Door ervoor te zorgen dat zonnepanelen in de juiste richting wijzen en op de juiste manier gekanteld zijn, zal dit ervoor zorgen dat ze maximale energie produceren aangezien ze gedurende de grootste tijd aan de hoogste intensiteit van zonlicht worden blootgesteld. Sommige zonnepanelen volgen de zon met behulp van zonnevolgsystemen die de energieproductie aanzienlijk verhogen. De volgende secties hebben alleen betrekking op 'vaste' of niet-volgsystemen.

Richting

Op het noordelijk halfrond is de algemene regel voor het plaatsen van zonnepanelen dat zonnepanelen naar het ware zuiden gericht moeten zijn (en in het zuiden, het ware noorden). Meestal is dit de beste richting omdat zonnepanelen gedurende de dag direct licht ontvangen. Er is echter een verschil tussen het magnetische zuiden en het echte zuiden waarmee rekening moet worden gehouden. Magnetisch zuiden is het "zuiden" dat wordt weergegeven wanneer een kompas wordt gebruikt, en dit zuiden wijst naar de magnetische zuidpool van de aarde. Zonnepanelen moeten echter gericht zijn op de zon of het geografische zuiden, wat de richting is naar de zuidpool. Volgens dezelfde redenering, als het zonnepaneel zich op het zuidelijk halfrond bevindt, moet het paneel in plaats daarvan in de richting van het ware noorden gericht zijn.

Afhankelijk van hoe zonnepanelen worden gebruikt, kan het ook gunstig zijn om een ​​kleine rotatie uit het zuiden te hebben. Afhankelijk van het gebruik moeten zonnepanelen die voor een woning worden gebruikt, bijvoorbeeld iets naar het zuidwesten gericht zijn. Deze panelen vangen meer energie op als ze naar het zuiden gericht zijn, maar de energie is nuttiger als het later op de dag komt. Door deze draai kunnen de zonnepanelen meer elektriciteit produceren op de uren dat dat nodig is. Door de panelen iets naar het zuidwesten te richten, in de richting van de ondergaande zon, zouden de panelen 's avonds meer energie kunnen produceren wanneer mensen thuis zijn en meer apparaten gebruiken. De afname van de totale productie wordt gecompenseerd door de beschikbare elektriciteit wanneer deze het meest nodig is. In de meeste gebieden is er 's ochtends en' s middags voldoende elektriciteit uit andere bronnen.

Wanneer zonnecollectoren specifiek voor verwarming en verlichting worden gebruikt - met name in de vorm van raamopeningen zoals ramen - is het eigenlijk het beste om deze collectoren iets naar het oosten te hebben gericht. Het huis verwarmen voor de dag betekent dat ochtendzon het meest nodig is.

Hoek

Ook de hoek of kanteling van een zonnepaneel is een belangrijke overweging. De hoek waarin een zonnepaneel moet worden geplaatst om de meeste energie in een bepaald jaar te produceren, wordt bepaald door de geografische breedtegraad. Een algemene regel voor een optimale jaarlijkse energieproductie is om de kantelhoek van het zonnepaneel gelijk te stellen aan de geografische breedtegraad. Als de locatie van het zonnepaneel bijvoorbeeld op 50 graden noorderbreedte is, is de optimale kantelhoek ook 50 graden. In wezen, hoe dichter een zonnepaneel zich bij de evenaar bevindt, hoe meer het paneel recht omhoog moet wijzen. Hoe dichter het paneel bij de polen is, hoe meer ze naar de evenaar moeten kantelen.

De hoek van zonnepanelen kan ook het vermogen beïnvloeden door klimatologische en omgevingsfactoren. In noordelijke klimaten kan sneeuwophoping op panelen met een lage kanteling de zonnestralen tijdens de wintermaanden verminderen of volledig blokkeren om het zonnepaneel te bereiken. Hoewel dit effect voor elke locatie zal verschillen, concludeerde een studie in Edmonton, Alberta, Canada dat het jaarlijkse energieverlies als gevolg van sneeuwophoping varieert van 1,6% bij optimale kanteling (53 graden) tot 5,3% bij lage kanteling (15 graden). Bovendien zijn laag-kantelbare zonnepanelen gevoeliger voor "vervuiling" door vuil en puin dat ook de zonnestralen gedeeltelijk kan blokkeren.